Met dit privacy statement willen we je laten weten welke gegevens Sexyvibes van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Sexyvibes worden aangeboden, zoals onze webshop, onze online community/lidmaatschap en het toesturen van nieuwsbrieven. Alsook op het gebruik van onze website.

We adviseren je dan ook graag om deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Overzicht privacyverklaring

Privacybeleid Sexyvibes

Voor het functioneren van onze website en het aanbieden en afhandelen van diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de posterijen (Bpost) voor het verzenden van een bestelling.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Waarbij we ons uiteraard houden aan de eisen en principes vanuit de huidige privacywetgeving.

Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons willen opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

https://sexyvibes.be/contact/

Welke gegevens verzamelen en gebruiken wij (en waarom)?

Bij het gebruik van onze website(s) en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Afhankelijk van de diensten of functionaliteiten waar je gebruik van maakt, kunnen dit ook persoonsgegevens zijn.

Wij verwerken niet steeds alle gegevens die je in de lijst hier onderaan kan terugvinden.

Zo verwerken wij bij een bestelling van een fysiek boek bijvoorbeeld je email en je adres om je bestelling te kunnen leveren en je daarover via mail te kunnen informeren. Verder word je huisadres voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Andere gegevens gebruiken we dan weer enkel om het gebruiksgemak van onze websites te verbeteren.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website(s) gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Doeleinden

Afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten jij gebruikt, verwerken wij bovenstaande gegevens voor 1 of meer van de volgende doeleinden:

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten.

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij (Mollie) voor de afhandeling van online betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger (PostNL) om de bestelling bij jou te bezorgen. Hetzelfde geldt voor mailingproviders waarmee we onze nieuwsbrieven verzenden.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens door deze partijen niet voor andere doeleneinden zullen worden ingezet. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk dat de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze te delen.

Mailingproviders

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Mailerlite. De datacenter-serviceprovider van Mailerlite levert alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen voor gegevensbescherming en -verwerking. De diensten van Mailerlite worden gehost door een vertrouwd en gecertificeerd dataopslagcentrum dat zich in de Europese Unie bevindt en over een informatieopslagbeveiligingscertificaat beschikt (ISO 27001). Je kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig zijn.

Retargeting

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Varia

Er zijn nog enkele bedrijven en personen die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder onze boekhouder, het webhostingbedrijf en eventuele stagiairs. Ook met deze personen en bedrijven sluiten we een verwerkersovereenkomst die voorkomt dat jouw persoonsgegevens met andere partijen zullen worden gedeeld.

Hier onderaan vind je de lijst met alle derde partijen waarmee wij – voorafgegaan door jouw uitdrukkelijke toestemming – persoonsgegevens kunnen delen. Ook vind je links naar de privacyverklaring van de partijen:

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de websites gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Beveiligen en bewaren

Het beschermen en beveiligen van je met jouw toestemming verkregen persoonsgegevens nemen we erg serieus. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Ook zorgen we er (middels een schriftelijke overeenkomst) voor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens (zie ook ‘verstrekking van gegevens aan derden’).

De programma’s waarmee we jouw persoonsgegevens verwerken en deze informatie op opslaan zijn beveiligd. Persoonsgegevens op onze eigen computers worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Dus zolang als nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo geldt er bijvoorbeeld 7 jaar bewaarplicht op onze administratie/boekhouding. Ook deze gegevens blijven echter nooit bewaard op onze eigen computers maar in de beveiligde (online) omgeving van o.a. ons boekhoudkantoor en de belastingsdienst.

Meldingsplicht datalekken

Sexyvibes kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze websites, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Afhankelijk van aanpassingen in de wetgeving, is het mogelijk dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Zoals vermeld vragen we vooraf steeds je uitdrukkelijke toestemming om je gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te aan te passen.

Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen een termijn van 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@sexyvibes.be